2on Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic August i les provincies occidentals 2000 aniversari de la mort d’August

Del 26 al 29 de novembre de 2014
Palau de Congressos de Tarragona
 
Tarragona, la romana Tarraco, capital de l’antiga província Hispània citerior, per ella nomenada Tarraconense, ha heretat un ric i important patrimoni històric i monumental que la converteixen en una de les ciutats destacades de l’Imperi romà. Conscient de la transcendència del seu passat, la Fundació Privada Mútua Catalana, entitat tarragonina sense ànim de lucre que té com a objectiu la promoció de la cultura, va crear en 2012 el Congrés arqueològic internacional Tarraco Biennal i ha acordat el patrocini de la segona edició, centrada en aquesta ocasió en la figura d’August, de qui es compleix, el 19 d’agost de 2014, el bimil·lenari de la seva mort.
 
Les persones interessades a participar en aquest congrés podran fer-ho mitjançant la presentació d’una comunicació o d’un pòster. Les propostes de comunicacions i pòsters hauran de ser enviades abans del 15 de maig de 2014, a jlopez@icac.cat
 
Per més informació:
 
  CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS